เขตส่งเสริมการลงทุน เขตที่ 2 และ เขตที่ 3

ตามที่สัญญาไว้เมื่อวันศุกร์ที่แล้ว บทความของวันนี้จะพูดถึง เขตส่งเสริมการลงทุน เขตที่ 2 และเขตที่ 3 ซึ่งเขตที่ 2 จะเป็นพื้นที่ที่มีสาธารณูปโภคบ้างแล้วบางส่วน และเขตที่ 3 จะเป็นเขตเมืองที่มีความพร้อมทางด้านสาธารณูปโภค หรือการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

เขตที่ 2

เขตส่งเสริมการลงทุน เขตที่ 2 จะเป็นพื้นที่ที่มีสาธารณูปโภคบ้างแล้วบางส่วน เช่น เมืองปากงึม ในนครหลวงเวียงจันทน์ เมืองเวียงภูคาและเมืองน้ำทา ในจังหวัดหลวงน้ำทา เมืองหลวงพระบาง ในจังหวัดหลวงพระบาง เมืองหงสาและเมืองไชยบุรี ในจังหวัดไชยบุรี เมืองวังเวียง ในจังหวัดเวียงจันทน์ เมืองจำปาสัก ในจังหวัดจำปาสัก เป็นต้น

เขตที่ 3

เขตส่งเสริมการลงทุน เขตที่ 3 หรือเขตเศรษฐกิจพิเศษ คือ เขตที่มีความพร้อมทางด้านสาธารณูปโภค ซึ่งสามารถอำนวยความสะดวกแก่การลงทุนได้เป็นอย่างดี ได้แก่ เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ เขตพัฒนา เมืองไชเสดถาในนครหลวงเวียงจันทน์ เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดจำปาสัก เขตเศรษฐกิจพิเศษหลวงพระบาง

สิทธิประโยชน์

การยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับกิจการที่ลงทุนในเขตส่งเสริมการลงทุน เขตที่ 2 คือ ได้รับการยกเว้นเป็นระยะเวลา 4 ปี และเพิ่มขึ้นอีก 3 ปี หากประเภทของกิจการเป็นกลุ่มที่รัฐกำหนดไว้ ซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับที่อธิบายไปแล้วในเขตส่งเสริมการลงทุน เขตที่ 1 ส่วนสิทธิประโยชน์สำหรับกิจการที่ลงทุนในเขตที่ 3 จะได้รับเป็นกรณี ๆ ไป เนื่องจากกฎหมายจะกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ

ฉบับวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564